PAR MUMS

KAS IR NOMETNES LIDOMAS?

Mēs ticam bērniem, viņu unikalitātei! Mūs iepriecina radošā darbošanās ar bērniem! Mēs priecājamies par viņu jaunatklājumiem, ticību sev un saviem spēkiem!
Mēs par LAIMĪGU BĒRNĪBU! LAIMĪGU BĒRNU RADA:
Spēja uzņemties ATBILDĪBU par savu rīcību, darbībām, izvēli;
Dažāda veida darbošanās caur RADOŠUMU;
Spēja SADARBOTIES dažādās komandās vai situācijās;
Nemitīga sevis ATTĪSTĪBA nometnes laikā!
Visu nometņu neatņemamas tradīcijas ir "ĪPAŠĀ sasveicināšanās", "rīta LIdomas sapulce" "rīta LIdomas fitness", "Laiks grāmatai!" stunda, un " vakara LIdomas sapulce".
LĀSMA RUMBENIECE


Nometnes vadītāja


IVETA STALBERGA

Nometnes vadītāja
Limbažu novads,. Limbaži. Jaunā iela 7A-43
Zvani mums +371 26040844